Untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorangan, perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terdiri atas:

  1. Surat Pernyataan keaslian karya ditandatangani di atas materai 10.000( ditandanangani semua Pencipta )
  2. Surat Pengalihan Hak Cipta

** Apabila pemegang hakcipta di pegang oleh Fakultas Wajib melampirkan surat pengalihan hak cipta

** Apabila Pencipta dan pemegang Hak cipta sama Cukup melampirkan Surat pernyataan saja

  • Scan NPWP ( Semua Pencipta)
  1. Scan KTP (Semua Pencipta )
  2. Sample karya

Dokumen di kirim melalui Email haki@uniga.ac.id

Operator  HAKI UNIGA

Agustus 2023